Modernizmin Özellikleri Nedir?En Önemli 6 Özellik

Modernizm sosyoloji bilimine ait bir terimdir. Modernizm batıda keşifler, rönasans ve reform hareketlerinden sonra 16. Ve 17. Yüzyıllarda başlayan bir fikir hareketidir.

Modernizmi şekillendiren faktörler arasında modern sanayi toplumlarının gelişimi ve kentlerin hızlı büyümesi vardı, ardından I. Dünya Savaşı’nın dehşetine tepki gösterildi. Modernizm, birçok modernist de dini inancı reddetti, ancak Aydınlanma düşüncesinin kesinliğini de reddetti.

Bazı yorumcular modernizmi bir düşünce tarzı olarak tanımlamaktadır – sanattaki ve disiplinlerdeki tüm yeniliklerle karşılaşan, özbilinç ya da öz-referans gibi bir ya da daha fazla felsefi olarak tanımlanmış özellikler. Özellikle Batı’da daha yaygın olanı, bunu, pratik deneyler, bilimsel bilgi veya teknoloji yardımıyla insanların çevrelerini yaratma, geliştirme ve yeniden şekillendirme gücünü onaylayan sosyal olarak ilerici bir düşünce trendi olarak görenlerdir. Bu perspektiften modernizm, ticaretten felsefeye kadar, varlığın her yönünün, ilerlemeyi ‘geri tutan’ olanı bulmak ve onu aynı amaca ulaşmanın yeni yollarıyla değiştirmek amacıyla yeniden incelenmesini teşvik etti.

 

Modernizmin özellikleri nelerdir?

  • Modernizm, bir temayı veya düşünceyi oluşturmanın geleneksel yolundan güçlü ve kasıtlı bir kopma ile işaretlenir.
  • Modernizm kavramı gerçeğin varlığını inkar eder. Bu düşünce okuluna göre, her şey görecelidir.
  • Modernistler dünyanın algıladığımız şey olduğuna ya da başka bir deyişle dünya bizim söylediğimiz olduğuna inanır.
  • Modernizm, tarih ya da tarihi kurumlarla kesinlikle hiçbir bağlantısı yoktur.
  • Bu kavrama göre, yaşam düzensizdir.
  • Modernizm, bireyler arasındaki arkadaşlığın ve içsel gücün kutlanmasının önemine vurgu yapar.